Losser sluit 2019 positief afWethouder Harry Nijhuis - Gemeente Losser (Foto: Gemeente Losser)
Van de redactie | 21-05-2020
LOSSER - De gemeente Losser heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug.

Dat blijkt uit de jaarrekening 2019 die door het college van B&W is vastgesteld. Losser heeft een gezonde financiële huishouding: er is een positief resultaat van ruim € 5 miljoen geboekt over 2019.

De financiële reserves en het weerstandsvermogen blijven robuust.

De gemeentelijk lasten voor de inwoners zijn het afgelopen jaar beperkt toegenomen. De jaarrekening 2019 wordt op 30 juni aanstaande ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 Nijhuis: "de gemeente Losser heeft 2019 financieel gezien positief afgesloten. Daar zijn we blij mee. Ik maak wel de kanttekening dat dit positieve resultaat voor een deel voortkomt uit incidentele financiële opbrengsten. Zo is een bedrag van € 1,1 miljoen als winstneming uit de grondexploitaties gehaald. Ook hebben we geld overgehouden omdat we geplande activiteiten (nog) niet hebben kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat we op onderdelen te weinig (ambtelijke) capaciteit hebben of dat de uitvoering meer tijd kost. De komende organisatiewijziging, met een intensivering van het projectmatig werken en portfoliomanagement, moet eraan bijdragen dat werkzaamheden nog planmatiger worden georganiseerd en afgerond".
 

Harry Nijhuis: “Ook in het sociaal domein hebben we de situatie, voor zover we dat zelf in de hand hebben, onder controle. In totaal hielden we vorig jaar € 1,4 miljoen over. Dat komt onder meer omdat het aantal uitkeringen verder is gedaald, doordat er veel mensen begeleid zijn naar werk én er geïnvesteerd is in preventie en algemeen toegankelijke voorzieningen. 

We blijven wel een tekort houden op de jeugdzorg. De verwachte extra kosten bij de Wmo zijn daarentegen uitgebleven. Daarbij blijft de klanttevredenheid gelukkig op het gewenste peil.“


 
UITGELICHT Weerselose Markt eindelijk weer open 
UITGELICHT Kringloop De Beurs draait weer volop 
UITGELICHT Ootmarsum nog vaker autovrij 
UITGELICHT Bijenstal geplaatst in Enters Reggedal 
28-05-2020 Carmel Losser is rookvrij Beluister het bijbehorende geluidsfragment uit Iets gemist!?
  MarketingOost lanceert heatmap Beluister het bijbehorende geluidsfragment uit Iets gemist!?
26-05-2020 Juventa'12 naar zaterdagcompetitie 
25-05-2020 Problematiek Molenpad Enter afgerond 
  Bolscher: 'We hopen op betere tijden' 
21-05-2020 Singraven opent met Pinksteren 
20-05-2020 Horen ooievaars in Twente?  
19-05-2020 ‘Drive-thru': Juventa'12 op zaterdag? 
  CDA wil soepele overgang beleid Beluister het bijbehorende geluidsfragment uit Iets gemist!?
  Pianoman maakt eindelijk weer muziek 
18-05-2020 Van de Noort nieuwe trainer Krekkers 
  Hoe kunnen kampeerfeesten doorgaan? Beluister het bijbehorende geluidsfragment uit Iets gemist!?
  Waarom heeft Twente zoveel ooievaars? 
  Stralende klanten bij Go Beauty 
16-05-2020 Van Siepel tot Kunst: LamBert 
11-05-2020 Drone redt Geesterse kuikens Beluister het bijbehorende geluidsfragment uit Iets gemist!?
Volg ons