Senioren steeds digi-vaardigertablet (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 21-01-2020
TWENTE - Het bevorderen van digitale vaardigheden bij senioren lijkt zijn vruchten af te werpen.

In Twente is de afgelopen twintig jaar veel werk verricht om ouderen digitaal vaardig te maken in de moderne communicatiemiddelen. Volgens het CBS is deze missie geslaagd.

Zo was 76 procent van de 65-plussers vorig jaar actief op sociale media.

Vijf jaar eerder was dit nog 40 procent. Het digitaal vaardig maken van senioren draagt bij aan diverse doelen; zo voorkomt het een sociaal isolement en men blijft in contact met instanties die steeds vaker dit soort media inzetten.
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Foto: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek)
Volg ons