CDA vraagt opheldering over bacterie afvalwaterinjectie RossumCDA-raadslid en fractiesecretaris Marc Smellink (Foto: cda dinkelland)
Van de redactie | 24-05-2020
ROSSUM - CDA Dinkelland vraagt opheldering over de buizenvretende bacterie waarmee de NAM worstelt bij de injectielocatie van afvalwater aan de Tramweg in Rossum.

‘’Inwoners maken zich al jaren zorgen over het chemische afvalwater dat in de oude putten wordt geïnjecteerd’’, constateert CDA-raadslid Marc Smellink. De CDA-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders of er risico’s zijn voor het milieu en of omwonenden op de hoogte zijn gesteld. 

CDA wil dat NAM per direct stopt met injecteren (Foto: cda dinkelland)

De bacteriën vreten zich vast in de wand van leidingen waardoor de wanddikte plaatselijk ernstig afneemt.

Hierdoor neemt de kans op lekkage van vervuild water in de bodem, oppervlaktewater en grondwater toe. Enkele jaren geleden heeft de NAM geïnvesteerd in nieuwe leidingen. Deze leidingen zouden er voor zorgen dat lekkages niet meer zouden voorkomen. ‘’Nu blijkt de NAM al enige tijd bezig te zijn met het bestrijden van een hardnekkige bacterie, zonder dat hier over is gecommuniceerd.’’ 

‘’De inwoners van Rossum, maar ook de CDA-fracties in Zwolle en Den Haag, zetten veel vraagtekens bij deze constatering’’, ziet CDA-raadslid Marc Smellink en tevens inwoner van Rossum. In 2015 heeft de NAM geïnvesteerd in nieuwe leidingen vanwege lekkages in de transportleiding vanuit de Drentse oliewinning naar de afvalwaterinjectielocaties in Twente. ‘’Door corrosie worden de leidingen op de locatie onbetrouwbaar en neemt mogelijk het risico
op schade aan het milieu en de volksgezondheid toe’’, vreest Smellink.

De CDA-fractie wil van het college weten of zij op de hoogte zijn gesteld door de NAM, en wanneer dit niet het geval is de NAM hierover aan te spreken. ‘’Daarnaast willen we weten welke gevolgen er voor de omgeving zijn wanneer blijkt dat deze bacterie niet onder controle komt of lekkages heeft veroorzaakt. Wanneer er een realistisch risico is op schade voor het milieu en de volksgezondheid willen we dat het college actie onderneemt’’, stelt het Rossumse raadslid.
Volg ons