Secretaris adviesraad gezochtTubbergen wapenschild (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 26-05-2020
TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen is op zoek naar een nieuwe secretaris voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Kortom, alles wat met werk, inkomen en zorg te maken heeft.

Deze raad kijkt dan naar de uitwerkingen van het beleid en de mogelijke verbeterpunten voor de gemeente.

Tot en met deze zondag kunnen belangstellenden een motivatiebrief met CV indienen via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl
Volg ons