Meer natuurinclusief boerenTractor in Twents landschap (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 02-07-2020
REGIO - Overijsselse boeren gaan de komende jaren meer inzetten op natuurinclusieve landbouw.

Dit najaar start het samenwerkingsproject Living Lab met kennissessies voor dit thema. Landbouwers, natuurorganisaties en het onderwijs willen zo natuurinclusief boeren stimuleren. Hierbij moeten we denken aan boeren die bijvoorbeeld biodiversiteit stimuleren met bloeiende akkerranden, kruidenrijk grasland en organisch bemesten.

Zo moet een goede balans gevonden worden tussen gezonde en veilige voedselproductie en behoud en versterking van het landschap.

Onder meer de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, LTO Noord regio Oost en anderen zijn hierbij betrokken.
Volg ons