Vouchers voor innovatieve landbouwTwents weiland met koeien (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 12-07-2020
TWENTE - De provincie Overijssel heeft de voucherregeling Kennisondersteuning Agro&Food opengesteld.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die een innovatief idee verder willen ontwikkelen en daarvoor extra kennis in huis willen halen.
Het accent in de regeling ligt op innovaties die bijdragen aan de overgang van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

Ook ideeën die de voedselketen verduurzamen komen in aanmerking. Voor alle voorstellen geldt ook dat ze bijdragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

De voucherregeling is te vinden op de website www.overijssel.nl/kennisagrofood
Volg ons