Lintje voor Wierdenaar Teunis Kokkoninklijke onderscheiding Lintje (Foto: onbekend)
Van de redactie | 13-08-2020
WIERDEN - Burgemeester Doret Tigchelaar reikt vanmiddag, donderdag 13 augustus, een koninklijke onderscheiding uit aan Teunis Kok.
Teunis Kok wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwillige prestaties.

Door omstandigheden kon de onderscheiding niet aan hem worden uitgereikt op 3 juli 2020 tijdens de alternatieve lintjesregen.

De verdiensten van Kok zijn vele. In de jaren zeventig richtte hij samen met anderen de Stichting Natuur en Milieu Wierden op. Als respectievelijk medeoprichter, bestuurslid en secretaris is hij nog steeds betrokken bij de stichting. Maandelijks stelt hij zijn woonkamer beschikbaar om te vergaderen en bezorgt lespakketten van Natuur en Milieu Overijssel aan de scholen in de gemeente Wierden.

Al ruim dertig jaar is Kok vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Szokolya in Wierden. Deze stichting faciliteert het contact tussen de hervormde kapel Wierden en de kerkelijke gemeente van het plattelandsdorp Szokolya in Hongarije, om zodoende de leefomstandigheden daar te verbeteren. De eerste jaren werd vooral geld naar het dorp overgemaakt, maar de laatste zes jaar vertrekken jaarlijks twee of drie grote hulptransporten met tweedehands kleding naar Szokolya.

Kok is vanaf 1997 vrijwilliger bij Progressief Platform Wierden (PPW) en verricht diverse activiteiten ter ondersteuning van de campagnes. Daarnaast was hij gedurende twaalf jaar ‘raadsman’ van een raadslid.
Ook al ruim twintig jaar is hij respectievelijk coördinator en vrijwilliger bij de Hoofstamfruitboombrigade provincie Overijssel.
Volg ons