Schrappen in bedevaart OverdinkelOverdinkel plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 06-08-2020
OVERDINKEL - Het kerkelijk leven in Twente komt ook steeds meer op gang. Maar hoewel diensten weer hervat worden, zijn grotere activiteiten nog steeds niet haalbaar.

Zo heeft de Losserse parochie Maria Vlucht ook geschrapt in het programma van de Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel. Dit jaar viert men dit voor de 108ste keer, op zondag 18 oktober.

De gebruikelijke processie gaat niet door, maar er is dan wel een eucharistieviering in de kerk met mogelijkheid voor stil gebed na afloop.

Overige tradities zoals de verkoop van boterkoek, koffierondje en huldiging van jubilarissen vervallen. Half september opent de parochie de aanmeldingen om bij de viering aanwezig te zijn. Deze zal ook live uitgezonden worden.
Volg ons