Grondwateronttrekkingsverbod ingegaan water sproeien op weiland (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 14-08-2020
OVERIJSSEL - Het Waterschap Vechtstromen stelt vanaf vandaag een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur.

Het gaat dan om het gebied ten zuiden van de Overijsselse vecht, waar Twente en een deel van Salland onder valt. Er mag dan geen grondwater gebruikt worden binnen 200 meter van kwetsbare natuur.

In het gebied is het neerslagtekort al ruim 250 milimeter, met geen zicht op neerslag van betekenis.

Sinds 29 mei is al een onttrekkingsverbod van kracht voor oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Verder blijft het advies voor iedereen om rustig aan te doen met water.
Volg ons