Leger des Heils zoekt collectanten in WierdenLeger des Heils Wierden zoekt collectanten (Foto: Leger des Heils Wierden)
Van de redactie | 21-09-2020
WIERDEN - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Wierden voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28 november.  

Opgeven als vrijwilliger kan via de site van het Leger de Heils. "Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden", aldus de organisatie.

"Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zo zijn er digitale 'koffie-uurtjes' ontstaan. En bellen we onze bezoekers op: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen? Want juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm.", aldus het Leger des Heils. 

Buurthuiskamers

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er onder andere terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. 

Sociaal isolement

Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Geen subsidie

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28 november. "De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen."

Aanmelden 

Opgeven als vrijwilliger kan via de site: legerdesheils.nl/collecte
Volg ons