Aanleg kunstgrasveld kan van startOldenzaalse voetbalvereniging Zvv De Esch. (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 22-09-2020
OLDENZAAL - De gemeenteraad van Oldenzaal heeft eerder een krediet beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een kunstgrasveld bij ZVV De Esch ter bate van de Gehandicaptensport.

De Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal heeft door middel van acties zelf € 30.000 bij elkaar gebracht wat de voorwaarde voor krediet verstrekking was van de gemeente Oldenzaal.

Omdat de kostenraming voor de aanleg van het kunstgrasveld valt lager uit valt dan het beschikbare krediet heeft het college heeft besloten om het krediet te verlagen van ruim € 544.000 naar € 456.000.

Er kan nu worden gestart  en te starten met de aanbesteding.
Volg ons