Keolis blijft toch rijdenbus Syntus (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 23-09-2020
TWENTE - Keolis mag van de Provincie Overijssel ook de noodconcessie voor het busvervoer in midden-Overijssel rijden.

De provincies Overijssel en Gelderland doen dit uit oogpunt van het belang van de reizigers en het personeel. De provincies trokken afgelopen maand de gunning voor de consessie IJssel-Vecht in nadat Keolis sjoemelde in de aanbesteding.

Zo zou er per 13 december geen openbaar vervoer meer zijn in midden-Overijssel. Keolis mag nu dus met weerzin van de Provincie alsnog rijden in afwachting van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Keolis voert ook in Twente het busvervoer uit, die concessie loopt pas af in 2023. Ongetwijfeld komt er dan ook verscherpt toezicht op deze aanbesteding.
Volg ons