Waterschap investeert flink in regio Waterschap Vechtstromen (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 25-09-2020
TWENTE - Waterschap Vechtstromen investeert tot en met 2024 maar liefst 32 miljoen euro extra in het ‘stroomgebied’. Dat is hard nodig, stelt de watergraaf.

De 32 miljoen euro wordt gebruikt voor verbeteringen van onder meer rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking.

In totaal investeert het waterschap van 2021 tot en met 2024 183 miljoen euro in de regio.

“Hiermee geeft het waterschap een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de waterbouw en regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en ‘groen’ uit roerige tijden te komen,” legt Vechtstromen uit.

Meerjarenverkenning

Dit is de korte samenvatting van de meerjarenverkenning die op 23 september door het algemeen bestuur van het waterschap is vastgesteld. Met dit bestuurlijk kader kijkt Vechtstromen langjarig vooruit en wordt samen met partners en inwoners gewerkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, voldoende en schoon water. Daarbij staan het waterschap met alle samenwerkende partners voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid.

Uitdagingen en keuzes

Volgens watergraaf Stefan Kuks en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) heeft Vechtstromen te maken met grote uitdagingen.
Stefan Kuks: “Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hiervan een levend bewijs. Het vraagt om een nieuwe balans in ‘te nat en te droog’ in ons waterbeheer. We moeten meer water vasthouden in ons gebied. Daarnaast is ons gebied, met zijn vele kleine beekjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit, zoals microplastics en medicijnresten. Ook dit vraagt aandacht om de Europese afspraken rondom de Kaderrichtlijn Water te behalen. Verder vinden we dat we als overheid een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2.”

Laagste belastingtarieven

Bestuurslid Stegeman: “Tegelijkertijd willen we daarbij de hoogte van onze belastingtarieven zeer zeker niet uit het oog verliezen. Want we zijn nu één van de waterschappen in Nederland met de laagste belastingtarieven en willen een belangrijke investeerder en werkgever in de regio blijven. Dat vroeg om keuzes van het algemeen bestuur, zeker met coronapandemie en de stikstofcrisis in ons achterhoofd.”
Volg ons