Landschapsdeal voor Noordoost-Twente; is landschap nu beschermd?Proost (met een glaasje verse melk) op het ondertekenen van de Landschapsdeal Noordoost-Twente. (Foto: Debby Kok-Koehorst)
Door: Debby Kok-Koehorst | 25-09-2020
TWENTE – Noordoost-Twente beschikt vanaf nu over een landschapsdeal die het landschap mooier en biodiverser moet maken. Is het karakteristieke Twentse coulissenlandschap nu officieel beschermd?

Het was een feestelijk officieel moment vrijdagochtend bij de watermolen van Bels in Mander. Vertegenwoordigers van overheden en instanties waren bijeen om een handtekening te zetten onder de Landschapsdeal Noordoost-Twente. Door het document te tekenen, geven ze aan dat ze zich samen gaan inzetten voor het behoud en het versterken van karakteristieke Twentse landschapselementen. “Met als uitgangspunt onze gezamenlijke liefde voor het landschap,” vatte Eibert Jongsma van de Landschapsdealstuurgroep samen.

Projectleider Ronald Krabbenbos vult aan: “Het landschap is meer dan ooit in beweging en er spelen zeer belangrijke dingen: biodiversiteit, waterkwaliteit, energieopgave, recreatie en beleving. Klimaatbeheersing is bovendien een heel grote opgave. Voor al deze zaken is landschapsbeheer nodig.”

Bedoeling is dat de ondertekenaars van de landschapsdeal zich inzetten voor het behoud en versterken van het karakteristieke Twentse coulissenlandschap. Denk daarbij aan houtwallen, singels, poelen en boomgaarden. Belangrijkste en opvallendste onderdeel zijn de houtwallen. Dat zijn de bomenrijen die samen het coulissenlandschap vormen. Die krijgen een heel andere benadering en gaan vaker gekapt worden – om zo de biodiverse ondergroei kans te geven. Minder grote eiken, meer ondergroei dus.

Ondertekenaars

De Landschapsdeal is ondertekend door stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost-Twente, Gebiedscollectief Noordoost-Twente, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Op het laatste moment haakte Natura Docet Wonderryck Twente nog aan, vanwege de kundigheid over het landschap. Gehoopt wordt dat meer partijen zich achter de Landschapsdeal scharen en dat uiteindelijk de hele regio, inclusief de inwoners, enthousiast worden over de veranderingen in het landschap.
Ook LTO Noord ondertekende de deal. (Foto: Debby Kok-Koehorst)

Niet alleen halleluja

Er zijn echter ook veranderingen in het landschap gaande die niet door iedereen toegejuicht worden. Maatregelen die goed uitpakken voor natuur maar niet voor agrariërs bijvoorbeeld, zoals nu het geval is bij natuurgebied Ottershagen bij Lattrop. Ook de eneregietransitie gaat zichtbaar worden in het landschap. Windmolens dus. Voor velen geen optie in een nationaal landschap (zoals voor de stichting Behoud Twents Landschap, een van de ondertekenaars van de deal), maar zeker wel bespreekbaar voor bijvoorbeeld de gemeente Losser. “Ik kijk al jaren uit op windmolens en ben daar gewoon aan gewend,” zoals wethouder Harry Nijhuis het uitdrukt.

Niets over gewassen

De Landschapsdeal zegt veel over onderdelen als houtwallen en poelen, maar niets over de gewassen in het landschap. “Het is een nationaal landschap en geen nationaal park, wat betekent dat er ruimte is voor ondernemen. Of de grondeigenaar dan kiest voor gras, mais of coniferen, dat is aan hem,” aldus Nijhuis.

Landschap beschermd?

Beschermd tegen vreemde invloeden is het karakteristieke Twentse coulissenlandschap dus niet nu de Landschapsdeal is getekend, maar de ondertekenaars hebben wel uitgesproken dat ze het willen beschermen en versterken.

Eindelijk beloning

Belangrijk onderdeel is de beloning die grondeigenaren krijgen als ze meewerken aan de maatregelen in de Landschapsdeal. Voor het eerst is namelijk budget vrijgemaakt waarmee hun inzet beloond gaat worden en daarmee wordt meewerken behalve belangrijk ook interessant. “Boeren zien zeker het belang van deze maatregelen in,” verzekerde LTO de andere deelnemers.

Meer info is te vinden op www.landschapsdeal.nl. 
Theo Meereboer van Natura Docet Wonderryck Twente was de laatste ondertekenaar. (Foto: Debby Kok-Koehorst)

 
Volg ons