Uitbreiding bluswatervoorziening langs het spoor in Wierden Wierden plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 21-10-2020
WIERDEN - De gemeente Wierden gaat langs het spoor in Wierden de bluswatervoorziening uitbreiden.

Er worden twee nieuwe brandblusputten aangelegd. De raad heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
De werkzaamheden starten op maandag 26 oktober 2020 en duren ongeveer een week.

De nieuwe bluswatervoorziening is bedoeld om ingeval van een calamiteit op het spoor wagons langdurig (circa 4 tot 5 uur) te kunnen koelen. Dit om ernstige situaties te voorkomen.

Deze bluswatervoorziening is noodzakelijk omdat er nergens in de buurt van Wierden-midden en Wierden-west in voldoende bluswater kan worden voorzien. Dit is uit eerder onderzoek van de veiligheidsregio gebleken. De twee nieuwe brandblusputten worden aangelegd in de buurt bij de Zuid Parallelweg en de Jan Jansweg of Chris Soumokilstraat. De omwonenden worden hierover door de aannemer geïnformeerd.
Volg ons