Populaties dieren beter op de kaartbos in de herfst (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 21-10-2020
TWENTE – Onderzoekers van Universiteit Twente gaan in opdracht van de provincie Overijssel populaties dieren beter in kaart brengen.

De partners starten woensdag 21 oktober met een pilot met wilde zwijnen in Vriezeveen bij Engbertsdijkvenen. De kern van het project is dat naast de inzet van innovatieve techniek ook bestaande data beter gecombineerd wordt met elkaar. 

Pilot

“Wilde zwijnen kunnen zich erg goed verstoppen en zijn voornamelijk ’s nachts actief, waardoor het een interessante soort is om een pilot mee uit te voeren”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. De populatie beter in kaart brengen moet gebeuren door onder meer het gebruik van drones uitgerust met warmtecamera’s. Deze gegevens kunnen vergelijkt worden met data van cameravallen op de grond.

Provincie

De provincie Overijssel wil graag vooroplopen in het gebruik van innovatieve techniek om kerntaken, zoals natuurbeheer, beter uit te voeren. Zo kunnen innovaties bijdragen om de omvang van populaties dieren te monitoren. Door goed inzicht in aantallen kan een leefgebied beschermt worden en schade voorkomen worden.

Uitbreiden onderzoek

De opdracht komt voort uit een eerder challengeproject, waarbij een team van studenten van DesignLab de eerste stappen heeft gezet in het spotten van wilde zwijnen met drones. Gedeputeerde Ten Bolscher hoopt dat de pilot in Engbertsdijkvenen slaagt en op meerdere plekken kan worden ingezet. “Want in meer natuurgebieden zouden we de populatiegrootte van bepaalde diersoorten beter in kaart willen brengen, zonder het gebied te verstoren.”
Volg ons