CDA: alternatief OZB-verhoging WierdenDirk Getkate - Gemeente Wierden (Foto: Gemeente Wierden)
Van de redactie | 21-11-2020
WIERDEN - De fractie van CDA Wierden – Enter stelt een alternatief scenario voor bij de OZB voor niet–woningen. De fractie komt met het voorstel in de raadsvergadering van maandag 23 november 2020. 

Fractievoorzitter Dirk Getkate: "De OZB voor niet–woningen behoort in de gemeente Wierden tot de laagste in Nederland. In 2019 heeft de raad besloten tot de invoering van een verhoging."
Maar de CDA-fractie vindt dat dit weloverwogen moet plaatsvinden.

'Branches hebben het moeilijk'

Getkate: "Daarbij spelen twee punten voor ons een belangrijke rol. De eerste: het kan niet zo zijn dat de tekorten die voortvloeien uit bezuinigingen van het rijk één op één op het bordje van de bedrijven, verenigingen en instellingen komen. De tweede: in de huidige coronacrisis hebben bedrijven in enkele branches het moeilijk en dat geldt ook voor de vele verenigingen en instellingen in onze gemeente." Volgens hem staat het vrijwilligerswerk behoorlijk onder druk.

Lagere verhoging

In het voorstel van de CDA-fractie wordt uitgegaan van een lagere verhoging in 2021 en wordt een extra jaar toegevoegd voor een meer geleidelijke invoering. Getkate: "Dat maakt het ook mogelijk om volgend jaar opnieuw te bezien of en hoe de verdere verhoging moet worden doorgevoerd. Wij verwachten van het rijk echt een handreiking in de huidige financiële situatie. Maar als die er niet of onvoldoende komt, is aan ingrijpende keuzes niet te ontkomen."

Getkate hoopt dat het rijk gaat inzien dat de praktijk van de afgelopen jaren de lokale slagkracht al te veel heeft uitgehold. "Wij blijven plannen maken en er worden ook nog steeds mooie zaken gerealiseerd in de dorpen, buurtschappen en het landelijk gebied. Maar er blijft ook te veel op de plank liggen. Om nog maar te zwijgen over de grote uitdagingen die nog komen op het gebied van landbouw, natuur, landschap, energie, klimaat, woningbouw en nog vele andere onderwerpen."

 
Volg ons