Van de redactie | 23-11-2020
WIERDEN - De uitgestelde gemeenteraadsvergadering Wierden, waarin ook de begroting 2021 behandeld wordt, wordt vandaag, maandag 23 november gehouden. De vergadering is vanaf 13.30 uur digitaal te volgen.

Op de agenda staan onder andere de Motie Vreemd over de veiligheid van de rotonde bij industrieterrein Elsmoat, het minimabeleid ‘Rondkomen in Wierden’ en het Beleidsplan Veiligheid Regio Twente voor de komende jaren.

Vijftien amendementen/motie's

Belangrijk agendapunt is de begroting 2021. Maar liefst vijftien amendementen/motie’s worden behandeld, waarvan drie over de OZB voor bedrijfspanden en Kulturhuzen; CDA en VVD komen hierover elk met een motie, CU en PPW bieden gezamenlijk een motie aan.
Volg ons