Steeds meer speedpedelecsfietspad F35 (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 24-11-2020
TWENTE - Het aantal zeer snelle elektrische fietsen op de Nederlandse wegen is sterk gestegen de afgelopen jaren.

In de eerste helft van 2020 nam het aantal van deze speedpedelecs toe met ruim 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Op 1 juli waren er in totaal 21.100 van deze fietsen.

Dit is een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. De grote stijging is opmerkelijk, omdat er dus geen effect van de coronacrisis te zien was.

Met name 45 tot 65-jarigen hebben vaak zo'n snelle e-fiets, met een gemiddelde leeftijd van 51,5 jaar. In Twente is veel gedaan om speedpedelecs te ondersteunen als vervoermiddel.

Zo zijn deze fietsen ook specifiek welkom op de Fietssnelweg F35.

Overijssel heeft een relatief grote dichtheid speedpedelecs, onder meer omdat afstanden hier nu eenmaal wat groter zijn voor veel verkeer.
Volg ons