Met 'pek en veren' gemeente uit...Kees van Dijk - Gemeente Wierden (Foto: Gemeente Wierden)
Door: Jenny ter Maat | 24-11-2020
WIERDEN - Voordat hij met ‘pek en veren de gemeente uitgejaagd’ zou worden, wilde fractievoorzitter Kees van Dijk toch even benadrukken dat de ChristenUnie er niet op uit is om de gemeente Wierden te laten fuseren met een of meer andere gemeenten. Het is dan de zeer vroege ochtend van dinsdag 24 november en de raadsvergadering van de gemeente Wierden liep op haar eind.

“Ik heb duidelijk aangegeven in mijn betoog waar het om ging. Aandacht vragen voor de problematiek waarin we zitten. Tegelijkertijd ook om uitdagend te zijn om te kijken wat we met elkaar kunnen doen. Laat het heel helder zijn, we willen als gemeente gewoon zelfstandig blijven, maar er zijn wel financiële problemen.”

Faillissement Wierden?

Die financiële problemen van de gemeente werden meteen aan het begin van die vergadering, maandagmiddag half twee, benoemd door meerdere fractievoorzitters.
Van Dijk startte zijn betoog met de vraag of Wierden op weg was naar een faillissement. “We zijn hard op weg naar de financiële afgrond. Eerdere jaren zag het meerjarenperspectief er nog goed uit. Dat is volstrekt gekanteld.”, aldus de CU-voorman. “Nog jaar een plusje maar dan een dikke min. Grote financiële onzekerheid dus. De hamvraag is wat dit alles betekent voor onze inwoners.”

Van Dijk vroeg zich af waarom het college het acceptabel vond dat er een niet-sluitende meerjarenbegroting is terwijl in voorgaande jaren dat altijd als eis werd genoemd.
Hij gooide de knuppel in het hoenderhok: “Wij geloven niet in de schaalvoordelen. Maar wanneer de inwoners van Wierden onevenredig zwaar benadeeld gaan worden, is het noodzakelijk om over dit weinig lokkende alternatief na te denken. Wordt Wierden niet te klein om zelfstandig verder te gaan? Of heeft het college een ander plan?”

Sleutels inleveren

“Een niet echt bemoedigend beeld voor de komende jaren”, gaf ook CDA-raadslid Albert Hakvoort aan. “Al in 2012 heeft de CDA -fractie in de raadszaal aangegeven dat de noodzakelijk bezuinigingen de lokale autonomie onder druk zetten. In de afgelopen jaren is er, vanuit lokaal, op diverse manieren duidelijk gemaakt aan de landelijke politiek dat de rek eruit is. We kijken wel of er al dan niet door het Rijk meer geld ter beschikking worden gesteld. Of dat wij op enig moment de sleutels in kunnen leveren.”

Triest

“Het is opnieuw triest om te constateren dat er vanuit het Rijk, niets maar dan ook echt niets is gedaan, om de gemeenten sterk en in de benen te houden voor de lange termijn. Wel allerlei nieuwe taken naar de gemeente schuiven, maar geen geld betalen”, aldus fractievoorzitter Cindy ter Riet van NEW. “Het begint aan alle kanten te piepen en te kraken.”

'College houdt geen hand op de knip'

PPW-fractievoorzitter Roselien Slagers: “We krijgen voor het eerst een gemeentebegroting voorgelegd, waarin staat dat Wierden over enkele jaren geld tekort komt. Dat brengt de nodige grote financiële risico’s met zich mee. Er worden door het college oorzaken genoemd die buiten onze gemeente liggen. Dat klopt natuurlijk. Maar wij stellen ook vast dat dit college de hand niet op de knip houdt.” 

Migraine domein

“Hoe ziet de toekomst van Wierden eruit”, vroeg ook VVD-fractievoorzitter Rita Ekkelenkamp zich af. “Wierden staat voor grote opgaven. Het sociale domein is langzamerhand een migraine dossier geworden, De Omgevingswet houdt ons al jaren bezig en wordt met enige regelmaat vooruit geschoven. Het andere hoofdpijndossier heet Energietransitie. Willen we als gemeente Wierden het hoofd boven water houden, dan moeten er keuzes worden gemaakt.” 

'Financiële situatie zorgwekkend’

Het is het onderwerp van gesprek in de begroting. Ik ga het ook niet onder stoelen of banken steken. De financiële situatie van de gemeente Wierden is zorgwekkend”, gaf Richard Kortenhoeven, wethouder van financiën, aan.
Hij somde een aantal dossiers op, waaronder Jeugdzorg en WMO, waarvoor de gemeenten meer geld nodig hebben. “Het Rijk laat nog niet zien dat ze steun gaat bieden. Wat mij betreft onbegrijpelijk en we hopen dat daar spoedig verandering in komt.” En dan zijn er dit jaar ook nog de coronaperikelen.

“Het is voor het eerst in de geschiedenis van Wierden dat het meerjarenperspectief er slecht uit ziet. Het is ons gelukt het eerste en tweede jaar sluitend te krijgen, maar het derde en vierde jaar laat een negatief beeld zien. Dat is iets wat je gewoon niet wil.” De gemeente Wierden moet daar tijdig op anticiperen, vond Kortenhoeven. |
“We zijn een zelfstandige gemeente, maar dat betekent ook dat je je zelfstandig financieel moet kunnen redden. Je moet ervoor zorgen dat je de voorzieningen in de gemeente Wierden op orde hebt.en dat je die op orde moet houden. Daarom is het van belang dat we nu zoveel mogelijk repareren en ons voorbereiden op wat mogelijk nog komen gaat. Je moet nu stappen zetten om risico’s in de toekomst te kunnen opvangen.”

De amendementen over vermindering of doorschuiven van de OZB-verhoging van dertig procent voor (agrarische) bedrijven en Kulturhuzen van respectievelijk VVD en CDA ontried hij. Beide amendementen werden verworpen.
Volg ons