Extra vergadering Borne over AZCAZC Azelo (Foto: Google maps)
Van de redactie | 28-11-2020
BORNE - Er is een extra raadsvergadering in Borne over de procesgang Asielzoekers Centrum in Azelo.

Vrijdag werd bekend dat locatie in Azelo vanaf februari 2021 voor drie jaar wordt verhuurd aan het COA. De fracties van Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP hebben een interpellatiedebat aangevraagd waarbij het college ter verantwoording wordt geroepen.

Op 22 september heeft de gemeenteraad van Borne in de Kaderraad unaniem een motie aangenomen over het azc.

De strekking van de motie luidde dat de raad in de gelegenheid werd gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het college een definitief besluit neemt. De beslissing over het azc is namelijk een bevoegdheid van het college. Op dat moment was nog niet bekend met welk voorstel het college zou komen.

Op 24 november heeft het college de raad in vertrouwelijkheid geïnformeerd. Het college heeft een procesvoorstel gedaan richting de raad. Een deel van de raad heeft aangegeven dat ze zich overvallen voelen en dat het college geen juiste uitvoering geeft aan de motie.

De initiatiefnemers voor een extra raadsvergadering met interpellatiedebat op maandag 30 november om 19.30 uur zijn Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP. Daarbij wordt het college ter verantwoording geroepen over de procesgang. De raad gaat deze avond nog niet in op de inhoud. Het college komt met een inhoudelijk voorstel op 15 december. De raad zal op basis van het voorstel en de signalen vanuit de samenleving de wensen en bedenkingen bespreken in een Politiek Beraad op 12 januari en (waarschijnlijk) de raad van 2 februari.
Volg ons